Protitlak sterilizační retorty

Dávkové retorty mohou využívat různé způsoby doručování procesu. Některé z nich také využívají přetlak nebo protitlak, aby pomohly chránit integritu nádoby během procesu (tj. Chránit obal před prasknutím, protože během procesu se uvnitř nádoby vytváří teplota a tlak). Tuhé nádoby, jako jsou ocelové plechovky, vydrží velké rozdíly mezi tlakem uvnitř a vně nádoby, a proto tyto typy nádob obvykle nevyžadují přetlak. Mohou být zpracovány v prostředí 100% nasycené páry bez použití přetlaku během fází ohřevu. Na druhou stranu křehčí pružné a polotuhé nádoby nevydrží vysokotlaké diferenciály, takže se do retorty přivádí vzduch, aby zajistil přetlak k udržení integrity obalu během procesu. Tyto typy nádob vyžadují sofistikovanější způsoby dodávání přetlakového procesu, jako je vodní postřik, vodní kaskáda nebo vodní sprcha, vodní ponoření nebo systémy typu pára-vzduch. Vzhledem k tomu, že vzduch je izolátor, je nutný prostředek k míchání nebo míchání procesního média v retortě, aby se zabránilo chladným místům ve stroji, čímž se zajistí dobré rozložení teploty v retortě a náplni produktu. Toto míchání se provádí různými výše zmíněnými metodami proudění vody, nebo ventilátorem v případě parních vzduchových retort a / nebo mechanickým otáčením vložky / bubnu v případě míchacích strojů.

Přetlak je také důležitý ve fázích chlazení procesu retorty, protože když se do retorty přivádí chladicí voda, kolabuje páru vytvořenou v ohřívacích krocích. Bez dostatečného zavedení přetlaku vzduchu během chlazení může tlak v retortě náhle poklesnout v důsledku kolapsu páry, což v vakuu vytvoří situaci vakua. Pokud k tomu dojde, tlakový rozdíl mezi vnějším prostředím a prostředím teploty / tlaku uvnitř kontejneru se stane příliš velkým, což způsobí prasknutí kontejneru (jinak známé jako „vzpěr“). Přesná regulace přetlaku během počátečních fází ochlazování je důležitá, aby se zabránilo výše uvedené situaci, ale zvýšení tlaku v pozdějších fázích ochlazování je také důležité, aby se zabránilo rozdrcení nádoby (nebo jinak známé jako „obložení“) jako teplota a tlak uvnitř nádoby klesá. Zatímco proces retorty inaktivuje nebo ničí bakteriální patogeny, nezničí všechny mikroskopické organismy znehodnocování. Termofily jsou bakterie, které odolávají teplotám výrazně nad typickými teplotami retorty. Z tohoto důvodu musí být produkt ochlazen na teplotu pod teplotu, při které se tyto organismy budou množit, což způsobí termofilní poškození.


Čas zveřejnění: 22. března 2021